5. GENÇLİK FARKINDA PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

5. ULUSAL GENÇLİK PROJELERİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

 

YARIŞMAYA BAŞVURU YAPAN TÜM PROJE SAHİPLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

DERECEYE GİREN KİŞİLER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Cansel Mağat Birincilik ödülü, Yüküm Hafifledi, Artık Ben de Varım!
Özlem Şakar İkincilik ödülü, Geçici Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınlar: Toplumsal Cinsiyet Adaletini ve Barışı Önceleyen İş Yeri ile Görünmez Emeğin Görünür Kılınması
Semih Söğüt Üçüncülük ödülü, Kadınlar Çalışma Hayatında Kadınların Yolunu Aydınlatıyor
Hatice Asel Tuncer Mansiyon ödülü, E-Ticarette Kadın Emeği

Program kapsamında “Sendikacı Genç Katılımcılar” ödüllerini ise “Çalışma Hayatında Kompost Üretimi” projesiyle Anadolu Üniversitesi’nden Murat Demirci, “Kadın Emeğinin Teknolojik Gelişimi” projesiyle Anadolu Üniversitesi’nden Yasin Aksu, “İş Yerinde Zaman Sandıkları” projesiyle Hacettepe Üniversitesi’nden Saliha Firdevs Demirdağ, “Engelli Kadınların İstihdama Katılımı” projesiyle Kocaeli Üniversitesi’nden Tansu Göksu, “Eşit Statü Eşit Ücret” projesiyle Çankaya Üniversitesi’nden Kiraz Süren Akçomak, “Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşkolunda Çalışan Kadın İşçilerin İş-Yaşam Dengelerinin Çalışma Barışı Üzerindeki Etkileri” projesiyle Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Ali Arabacı, “ “Çalışma Hayatının Aileye Yansımalarının İş-Yaşam Dengesi Perspektifinden İncelenmesi” projesiyle Atılım Üniversitesi’nden Elif Yıldırım, “Kadın İstihdamında Çalışma Barışını Sağlamaya Yönelik Kurumsal Destek Uygulaması” projesiyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Merve Tuncer, “Çevrimiçi Platformlardaki Girişimci Kadın Emeğinin Metalaşması” projesiyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Zeynep Geredeli, “Kadın Emeğinin Toplum 5.0 ile Geleceğe Entegrasyonu (Kadın-ETGEN)” projesiyle Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Asena Erdoğan, “SANAT-İŞ (Sanat ve İş Yaşamı)” projesiyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Gamze Kertlez ve “Çalışma Barışının Sağlanması için Ayrımcı Uygulamaların Önlenmesi” projesiyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Uğurcan Deniz Sosyal aldı.