Proje Hakkında

Genel Bilgiler

Tema Fikri Proje Yarışması’nın tematik başlığı;

“Kadın, Demokrasi ve Örgütlülük”

Yarışma Takvimi şu şekildedir;

Son başvuru tarihi uzatıldı.

Tema Fikri Proje Yarışması Başvuru Tarihi Başvurular, 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
Tema Fikri Proje Yarışması Değerlendirme Tarihi 31 Mayıs 2019 – 7 Haziran 2019
Tema Fikri Proje Yarışması Açıklanma ve Ödül Tarihi Ödül Töreni, Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.

Uzatma Başvurusu Gerekçesi:

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince verilen ortak karar çerçevesinde, talep üzere projelerini yarışmaya göndermek isteyen katılımcılara imkan vermek ve Türkiye genelinde daha fazla katılımcıya ulaşabilmek için proje başvuru süresi 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Tema Fikri’nin ön inceleme ve yapılacak sunumların değerlendirilmesinde kadın çalışmalarına katkı sağlayabilecek ve uygulanabilir projeler olması ışığında aşağıdaki tabloda yer alan kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır;

Yaratıcı ve Yenilikçi Yaklaşım %25
Tema Fikri Projesi’nin Uygulanabilirliği %25
Tema Fikri Projesi’nin Yaratacağı Katma Değer %20
Tema Fikri Projesi’nin Paydaşlara Etkisi %15
Tema Fikri Projesi’nin Kültürel Katkısı %15

GİRİŞ ve AMAÇ

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında işbirliğine girilen yarışma kapsamında Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin kadına vermiş olduğu değeri bir kez daha ortaya koymuştur.

HAK-İŞ, tarihi geçmişinin her aşamasında bilimsel sendikacılığı önceleyerek, bilimsel sendikacılığın gelişimine önem vermiş bir Konfederasyon olmuştur. Emek ilişkilerinin dönüşüme uğradığı günümüzde, HAK-İŞ bir taraftan sendikacılığın eylem ve hak arama yönünü tavizsiz bir şekilde yerine getirmeye çalışırken diğer taraftan da toplumsal kalkınmaya hizmet etmeyi temel ilke olarak kabul etmektedir.

HAK-İŞ’in ‘yeni’ olarak tanımladığı süreç, bilimsel ve sistematik olmayı, katılımcı-demokratik ve çoğulcu bir yapıyı, gerçeklere ve gelişmelere açık olmayı, sloganlar yerine üretmeyi ve politika oluşturmayı, teklif etmeyi ve gerçekleştirmeyi ifade etmektedir.

Bunun için daha çok araştırmaya, incelemeye, sistematik düşünceye ve bilimsel çalışmaya gereksinim duyulmaktadır.

HAK-İŞ ve bağlı sendikaları projeli çalışmayı benimsemişlerdir. Bu çalışma kültüründe tenkit yerine teklif, klasik anlayış yerine yenilikçi fikirler üretmek esastır. Bu çerçevede HAK-İŞ, sendikal hayatta, proje bazlı çalışma kültürünü yaygınlaştıracaktır.

HAK-İŞ proje bazlı çalışma kültürü doğrultusunda, sendikal mücadelemizle birlikte, ülkemiz çalışma hayatının bugünkü ve gelecekteki sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek özgün ve örnek proje çalışmaları gerçekleştirmektedir.

HAK-İŞ başarıyla uyguladığı projelerinde ortaya koyduğu katkı ve yaklaşımları artırarak geliştirmek kararlılığındadır.

HAK-İŞ yaptığı kapsamlı çalışmalarda; güçlü ortaklık, etkin işbirliği, katılımcı anlayış, birlikte çalışma gibi unsurları, işgücü piyasasının yapısı, yerel-sektörel özellikler ve ihtiyaçlar, insan odaklı bütünsel yaklaşım, iletişim stratejisi ile birleştirerek hem bir model ortaya koymakta hem de ülkemizin sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak başarılı sonuçlara ulaşmaktadır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’yle HAK-İŞ Konfederasyonu’nun işbirliği içinde olması; HAK-İŞ’in yeni fikirlere açık, yaratıcı, enerjik, dinamik gençlerin, ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkileyeceğine vurgu yapmaktadır.

HAK-İŞ, iyi eğitilmiş, çalışma hayatına kazandırılmış gençlerin toplumun milli ve manevi değerlerine saygılı; zararlı alışkanlıklardan uzak yetişmiş insan gücü olacağına inanır.

Bu bağlamda HAK-İŞ Konfederasyonu ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ortaklığında protokolle imzalanmış olan işbirliğimiz, düzenli ve sürdürülebilir bir çalışmayı hedeflemektedir.

1. Tema Fikri Proje Yarışması’nın düzenleyici tarafları; HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezidir.

2. Tema Fikri Proje Yarışması ile T.C. Üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmakta olan öğrenciler arasında yarışma konusu olarak belirlenen 1 ana temaya ilişkin toplumsal farkındalık oluşturma ve daha etkin rol alabilmeleri için fikirlerini kamuoyuyla paylaşmalarını sağlamaktır. Buna uygun olarak, öğrencilerin teorik bilgiler ışığında; pratik, çözüm odaklı, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin bir araya getirilmesi ve jüri üyelerinin bu projeler içerisinde en etkin ve uygulanabilir olan fikirlerin ödüllendirmesi amaçlanmaktadır.

3. Tema Fikri Proje Yarışması’na, Türkiye’de bulunan tüm üniversitelerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilir.

4. Yarışmaya, bireysel olarak ve en fazla 1 (bir ) kişi, 1(bir) tematik başlığa proje sunulabilir. Projelerin hiçbir yerde kullanılmamış, kopyası edilmemiş; özgün olması zorunludur. Benzer ya da alıntı projeler kapsam dışı sayılacaktır.

5. Yarışmaya başvuranların, başvuru formunda yer alan ön başvuru tablosunu; ad-soyad, üniversite, bölüm, öğrenim düzeyi, e-mail, telefon, proje adı bilgilerini eksiksiz doldurmaları zorunludur. Yanlış/eksik veya hatalı beyan durumunda  başvuru geçersiz sayılacaktır.

6.  Yarışmaya başvuranlar, Başvuru Formundaki tüm soruları eksiksiz doldurmalıdır.

7.  Yarışmanın sonuçlarına göre ilk üç sıralamaya giren projelere birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülleri yanında “Başarı Belgesi” ve HAK-İŞ Konfederasyonunun ilgili birimlerinde 1 (bir) aylık staj imkânı verilecektir.

Proje fikirlerinin HAK-İŞ Konfederasyonu ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin kurumsal ilkeleri, kültürel ve etik değerleriyle çatışmaması zorunludur.

İçerik ve Değerlendirme

Ödüllerin HAK İŞ KONFEDERASYONU VE ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İLE BİRLİKTE 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNDE VERİLMESİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.

1. Tema Fikri 5.000. TL ve HAK İŞ KONFEDERASYONU STAJ İMKÂNI

2. Tema Fikri 3.000.TL ve HAK İŞ KONFEDERASYONU STAJ İMKÂNI

3. Tema Fikri 2.000. TL ve HAK İŞ KONFEDERASYONU STAJ İMKÂNI

4. Mansiyon Ödülü: 1000. TL ve HAK İŞ KONFEDERASYONU STAJ İMKÂNI

Başvuru Formu

GENÇLİK FARKINDA

TEMA FİKRİ YARIŞMASI

BAŞVURU FORMU

⇒ BAŞVURU TARİHİ: 10 Ocak 2019 – 31 Mayıs 2019

⇒ DEĞERLENDİRME TARİHİ: 31 Mayıs 2019 –   7 Haziran 2019

⇒ AÇIKLANMA VE ÖDÜL TARİHİ: Ödül Töreni, Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU FORMLARINIZI EN GEÇ “31 MAYIS 2019” TARİHİNE KADAR basvuru@genclikfarkinda.net ADRESİNE “ÖĞRENCİ BELGESİ VEYA DİPLOMA ÖRNEĞİ” İLE GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR.

İletişim

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

(HAK-İŞ)

Tunus Caddesi No: 37 Kavaklıdere 06680 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE

Tel   : +90 312 417 79 00

Faks: +90 312 425 05 52

Web: www.hakis.org.tr

basvuru@genclikfarkinda.net

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

Beşevler/Ankara/TÜRKİYE

Tel   : +90 312 223 73 31

Faks: +90 312 223 73 31

Web: www.hbv.edu.tr
basvuru@genclikfarkinda.net